divendres, 2 de març de 2012

Reportatge sobre el model de mobilitat a Freiburg, model extrapolable a Lleida

Un model de mobilitat sostenible, segur i molt competitiu per a la població i la ciutadania. Freiburg té unes característiques orogràfiques,demogràfiques, de format de l'economia local i de la universitat molt similars a Lleida. En canvi el model de mobilitat és molt més eficient a Freiburg que a Lleida. Observeu-ho en el reportatge.

http://www20.gencat.cat/docs/transit/Articles/arxius_ponencies_v_congres/Freiburg_gran_trajectoria_de_mobilitat_sostenible_eficient_i_segura.pdf